Skip links

Østsiden Sykehjem

Østsiden Sykehjem

Østsiden sykehjem, lokalisert i nærheten av Gamlebyen i Fredrikstad, ble ferdigstilt i 2015. Det nye sykehjemmet på 10 000 kvm teller 65 sykehjemsplasser samt fellesarealer.

I perioden 2013-2015 hadde Borge Rør AS ansvar for prosjektering og utførende arbeider av varme-, sanitær- og sprinkleranlegg.

     

Join the Discussion