Kvalitet i alle ledd siden 1948

Jobb

Her finner ledig stillinger som utlyses hos Borge Rør samt annen relevant informasjon rundt vårt lærlingprogram.

Vi har samarbeidet med Opplæringskontoret for Bygg- og Håndverksfag i Østfold siden 2004 og Borge Rør besitter Godkjenning som Lærebedrift i Rørleggerfaget.

 

Utlyste Stillinger:


Stillingstittel: Søknadsfrist:
Vi beklager. Ingen tilgjengelige stillinger akkurat nå n/a

 

Borge Rør AS som lærebedrift:


Opplæringskontoret for Bygg og Håndverksfag i Østfold


Godkjenning som lærebedrift i

RØRLEGGERFAGET


Bedrift: Borge Rør A/S

Adresse: Kjølbergata 9

Postnr: 1653

Sted: Sellebakk

Foretaks nr: 981 126 122


Medlemsbedriften må kunne gi en opplæring som tilfredstiller kravene i forskriftene etter § 3-4 om innholdet i opplæringen, og skal ha en faglig kvalifisert person som har ansvaret for og tilsynet med opplæringen.

Opplæringen skal skje i samsvar med den fast læreplanen. Lærlingen skal få fri for å gjennomføre teoriopplæringen utenfor lærebedriften. For fag med teorikrav utover grunnkurs og videregående kurs 1 må medlemsbedriften dekke kostnadene for tilleggsopplæringen.

Medlemsbedriften skal legge vekt på å skape et godt arbeids- og lære-miljø. Arbeids- og skoletiden til lærlingen skal til sammen ikke være lengre enn den arbeidstiden som gjelder for andre arbeidstakere i faget.

Sidene er under utvikling